Frokoster - fra boken Førsteklasses mat

Forbrukerinnsikt

Koronaperioden har gjort forbrukerne mer opptatt av norskprodusert mat og hygiene. Samlet sett er det smak og konsistens som er viktigst for hva forbrukerne handler når de skal kjøpe frukt/bær, grønnsaker og poteter. Deretter er verdi for pengene, utseende, å støtte norsk næringsliv og at det er norskproduserte varer viktigst.

Av de elementene som er kartlagt er det at frukt og grønt er pakket inn relativt sett uviktig. Hva som er viktig for forbrukerne, har endret seg i løpet av korona-perioden. Det har først og fremst blitt større fokus at varene skal være norskproduserte. Dette henger sammen med ønsket om å støtte norsk næringsliv. 3 av 10 oppgir at dette har blitt viktigere. At frukt og grønt er pakket inn, er i utgangspunktet ikke blant det viktigste for hva folk handler. Likevel har dette blitt viktigere for 2 av 10 i løpet av koronaperioden. Det er nærliggende å tolke at det henger sammen med økt fokus på smittevern. 

Les også om temaer som taco, potetkonsum, netthandel og om forbrukernes ønske om å endre kosthold her.  

Tilbake til innsikt og analyse