Fargerike frukt og grønnsaker, hvit

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) – frukt.no samler inn og bruker personopplysninger.

Frukt.no, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.frukt.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for frukt.no sine behandlinger av personopplysninger på frukt.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Inmeta er frukt.no sin databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet vårt. Det er Vangen & Plotz som er vår driftsleverandør for frukt.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun frukt.no og Vangen & Plotz som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom frukt.no og Vangen & Plotz regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk og informasjonskapsler

Frukt.no samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på frukt.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra frukt.no til andre aktører.

Vi bruker Optimize Analytics informasjonskapsler (cookies) for å målrette innholdsvarianter til en bruker, samt en eksperimentinformasjonskapsel (cookie) for å bestemme en brukers deltakelse i et eksperiment.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på frukt.no

Navn Beskrivelse Levetid</tdth
.EPiForm_BID    
.EPiForm_VisitorIdentifier Brukes når et skjema sendes inn på våre nettsider for å registrere hvilken nettleser som brukes når skjemaet sendes inn.</ 90 dager
ASP.NET_SessionId Brukes for å identifisere at brukeren av nettsiden kommer fra en spesifikk enhet. Inneholder ingen personlig informasjon og slettes når nettleseren lukkes. Sesjon
__RequestVerificationToken Beskytter nettsiden mot uautorisert publisering av innhold. Inneholder ingen personlig informasjon og slettes når nettleseren lukkes. Sesjon
     
_ga   2 år
_gat_UA-XXXXXXX-X   1 minutt
_gid Brukes for å lage anonym statistikk over besøk på våre nettsider med statistikkverktøyet Google Analytics. 24 timer
_gaexp   90 dager
     
     
     

Nyhetsbrev

Frukt.no sender ut nyhetsbrev cirka 12 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post, må du registrere en e-postadresse. APSIS er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Bestilling av materiell

På nettsiden kan du bestille et hefte ved å oppgi navn, e-post, postadresse og postnummer. Bestillingsinformasjonen deles med distributøren Distribusjonspartner som sender ut veiledningsmateriellet på vegne av frukt.no. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av heftet blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt vil alle opplysninger bortsett fra antall slettes, dette benyttes til å utarbeide statistikk.

Spørreundersøkelser

Direktør har det daglige ansvaret for frukt.no sine spørreundersøkelser. Frukt.no bruker QuestBack og Hotjar til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Frukt.no vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke frukt.no, Hotjar eller QuestBack samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan frukt.no identifisere de som har besvart undersøkelsen.

E-post

Frukt.no benytter e-post og telefon i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte ansatt hos frukt.no er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden av en ansatt slettes e-postkontoen, mens enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger sendes aldri med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Frukt.no har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i frukt.no sitt system har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger frukt.no ikke har adgang til å behandle, blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon:

E-post: post@frukt.no

Telefon: +47 23 24 94 00

Postadresse: Håndverksveien 31, 1405 Langhus