11.12.2020 11:21:37 av Gerd Byermoen, Kommunikasjonssjef

Nordmenn spiser lite karbohydrater

Helsedirektoratets gjennomgang av rapporten Utviklingen i norsk kosthold 2020 viser at nordmenn ligger helt i nederste sjiktet av hva som er et anbefalt inntak av karbohydrater og fiber. Forbruket av frukt viser en negativ utvikling og mye tyder på at dette forsterkes under korona-perioden.

-          De fleste kan med fordel inkludere mer poteter og frukt i kostholdet – oppfordrer ernæringsrådgiver for Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG), Iselin Bogstrand Sagen.

Nedgang i forbruket av frukt og poteter

Rapporten fra Helsedirektoratet viste 4 % økning av grønnsaker og 2 % nedgang i forbruket av frukt fra 2018- 2019. Dette er en trend som har vart over tid, grønnsaksforbruket har de siste ti årene har økt med 16 % og fruktforbruket har gått ned 6 %. Forbruket av matpoteter (ikke bearbeidede produkter) gikk ned fra 20,7 kg i 2018 til 16,4 kg i 2019. Og siden 1970 har forbruket av friske poteter gått ned med hele 75 %.

I annerledesåret 2020 – da mange ble satt på hjemmekontor ble gode vaner ytterligere utfordret. Handlemønsteret endret seg og jobbfrukten og kantinen ble utilgjengelig. Ifølge 5 a day Europe undersøkelsen som gjennomføres hvert år av Opinion på bestilling av OFG spiste vi i snitt 3,1 enheter med frukt, grønnsaker og bær i 2020. En reduksjon fra 3,4 enheter året før, og mange oppgir at de savner jobbfrukten.

Ingen grunn til å frykte karbohydrater

Rapporten Utviklingen i norsk kosthold 2020 viser utviklingen i kostholdet over tid, og er basert på årlige tall for landets matforsyning til og med 2019.

I rapporten henviser Helsedirektoratet til innsikt fra Norske spisefakta som viser at over 30 % oppgir at de helst ikke vil spise for mye karbohydrater.

-      Sukker, fett og salt troner øverst på listen over hva vi er påpasselige med, noe som er i tråd med anbefalingene – men det er underlig at såpass mange fortsatt er bekymret for karbohydrater, et helt essensielt næringsstoff, i likhet med protein og fett. Det er karbohydratene som gir oss energi og drivstoff, og finnes i veldig mange viktige og næringsrike matvarer, og sier Iselin Sagen.

Spis mer grovt og grønt – og husk på frukten og potetene

Det er anbefalt at 45-60 % av vårt daglige energiinntak kommer fra karbohydrater, rapporten viser at nordmenn får i seg 45 % av dagens energiinntak fra karbohydrater – altså helt i nedre sjiktet av hva som er anbefalt. Det påpekes i rapporten at også innholdet av kostfiber i kostholdet er lavere enn anbefalt og bør økes. Ved å spise mer frukt, grønnsaker, bær, grove kornprodukter, og poteter vil man få i seg mer karbohydrater og kostfiber.

-      Jeg vil spesielt trekke frem at vi må huske på frukten og potetene! Det er matvarer som i høyeste grad inngår i et sunt kosthold, avslutter ernæringsrådgiveren.