Frukt- og grøntavdeling i butikk

Forbruk av frukt og grønt

Det er tegn til økning i frukt- og grøntforbruket i Norge. En landsrepresentativ undersøkelse i september 2021, gjennomført av Kantar for Opplysningskontoret for frukt og grønt, indikerer at bunnen er nådd og at forbruket er på vei opp.

Undersøkelsen er blitt gjennomført i flere Europeiske land i september hvert år siden 2017. Frem til 2019 var forbruket i Norge stabilt, men falt drastisk fra 2019 til 2020 som følge av koronapandemien. Tallene for september 2021 viser imidlertid at den negative utviklingen er i ferd med å flate ut og er på vei opp. Høsten 2021 var mange tilbake på kontoret og det ble økt bruk av kantiner, samtidig som det ble flere besøk til restauranter og andre spisesteder. Dette ser ut til å ha bidratt positivt på forbruket. 

Les her om andel i Norge som spiser 5 om dagen og gjennomsnitt på antall daglige porsjoner med frukt og grønt. 

Les her om hvordan forbruket er i Norge sammenliknet med en rekke europeiske land. 

Tilbake til innsikt og analyse