Frukt- og grøntavdeling i butikk

Forbruk av frukt og grønt

I oktober presenterte Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) resultater fra en fersk undersøkelse, som årlig måler forbrukerutviklingen for frukt og grønt konsumet i Norge og utviklingen er nedslående. Dette vil få alvorlige konsekvenser for folkehelsen.

Undersøkelsen er blitt gjennomført i flere Europeiske land i september hvert år siden 2017. Frem til 2019 var forbruket i Norge stabilt, men falt drastisk fra 2019 til 2020 som følge av koronapandemien. Tallene pr. september 2022 viser en ytterligere nedgang.

Andelen av oss som spiser de anbefalte «5 om dagen», har gått betraktelig ned og er nå på 18,2%, det laveste nivået siden målingen startet i 2017. Antall daglig gjennomsnittlig forbruk har gått ned fra 3,2 porsjoner i 2021 til 3 porsjoner i 2022.

Hovedårsaken til utviklingen er at anstrengt økonomi påvirker vårt daglige frukt- og grøntinntak, negativt.

Undersøkelsen viser at vi spiser mindre mengde frukt og grønt enn tidligere, blant annet til middag. Det er mindre grønnsaker og salat til middagsmåltidet sammenliknet med 2021. I tillegg spiser vi mindre bær og frukt som mellommåltid.

Prisen har betydning

Undersøkelsen avdekker at prisen på frukt og grønt har ulik betydning for ulike forbrukergrupper, og de som er mest opptatt av lav pris på grønnsaker, epler og poteter har lavest forbruk av frukt og grønt.

Det er altså forbrukerne som er mest opptatt av lav pris på frukt og grønt som synes å dra forbruket ned. Vi ser også at færre er villige til å betale ekstra for frukt og grønnsaker av høyere kvalitet. Men viktig å merke seg er at trangen etter å søke det «aller billigste alternativet» innenfor frukt og grønt kategorien ser ikke ut til å ha økt, enda.

Les her om andel i Norge som spiser 5 om dagen og gjennomsnitt på antall daglige porsjoner med frukt og grønt. 

Les her om hvordan forbruket er i Norge sammenliknet med en rekke europeiske land. 

 

Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no/fotograf Synøve Dreyer Se PDF av presentasjonen av forbruksutviklingen - 5 a day Europe 2022.

Tilbake til innsikt og analyse